Persoonsgegevens & Privacy

Persoonsgegevens & Privacy  
Bij Schoonheidssalon TopCare staat de privacy van bezoekers van onze website en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met uw privacy. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.
 
Schoonheidssalon TopCare, gevestigd aan Oostelijk Halfrond 371 / 1183EX Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens
http//www.topcarebeauty.nl
Oostelijk Halfrond 371
1183EX Amstelveen
+31206433335 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon TopCare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Geslacht
· Voor- en achternaam
· Geboortedatum
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
 
Schoonheidssalon TopCare verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· Uw afspraken te kunnen plannen
· U te kunnen bellen, berichten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
· Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon TopCare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, verhuurd of verkocht. Schoonheidssalon TopCare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon TopCare. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@topcarebeauty.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon TopCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@topcarebeauty.nl.